More

  Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 8/1/1965 tại Giáo xứ Hướng Phương, Giáo phận Vinh (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam).

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Từ 1972-1983: Học chương trình phổ thông.

  Từ 1984-1987: Đi nghĩa vụ quân sự phía Bắc, Việt Nam.

  Từ 1987-1992: Học tại Đại học Nông nghiệp II, Huế, Khoa Kinh tế. Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế.

  Từ 1993-1999: Học tại Đại Chủng viện Vinh Thanh, Giáo phận Vinh.

  Ngày 03-10-1999: Thụ phong Linh mục.

  Từ 2000-2009: Du học Australia. Tốt nghiệp với văn bằng Tiến sĩ Thần học và 3 văn bằng Thạc sĩ.Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Từ 2009-2014: Phó Giám đốc và Giáo sư Tín lý Đại Chủng viện Phanxicô Xaviê (Vinh Thanh). Từ 2014: Giám đốc Đại Chủng viện.Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Từ 2010: Tổng Đại diện Giáo phận Vinh.

  Được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh ngày 13 tháng 6 năm 2013.

  Thánh lễ Tấn phong Giám mục ngày 04 tháng 9 năm 2013. Khẩu hiệu Giám mục: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Tại Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XIII (3-7/10/2016), Đức Cha Phêrô được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc HĐGMVN.

  Hot Topics

  Related Articles