More

  Tiểu sử Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  • 15-09-1957: Sinh tại Tân Sơn Hòa, Gia Định, Sàigòn.
  • 1968-1976: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

  Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  • 1976-1982: Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
  • 1982-1983: Lao động tại Nông Trường Lô 6, Củ Chi
  • 1983-1990: Công nhân Hợp Tác Xã Mây Tre Lá Bạch Đằng, Quận 1. Theo học lớp tối Đại Học Tổng Hợp TP.HCM, khoa Ngoại ngữ; tốt nghiệp Cử nhân Anh văn và Cử nhân Pháp văn.

  Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  • 30-08-1990: Thụ phong Linh mục tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse SàI Gòn
  • 1990-1993: Linh mục phụ tá giáo xứ Huyện Sỹ (Chợ Đũi), Tổng Giáo phận Sàigòn-TP.HCM, và là giáo sư Anh văn tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn.
  • 1993-1998: Học tại Viện Đại Học Công Giáo Paris với Học vị Thạc sĩ Thần Học, chuyên ngành Đào tạo linh mục.
  • 1998-2011: Linh hướng và là giáo sư Thần học Linh đạo tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.
  • Từ 2001- nay: Phụ trách Hiệp Hội linh mục Prado tại Việt Nam.
  • Từ 2005- nay: Tổng thư ký của Ủy Ban Giáo sĩ và Chủng sinh, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
  • 2011-2014: Phó giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.
  • Từ tháng 6/2014: Chưởng ấn Tòa Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn-TP.HCM và là Thư ký của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.
  • 25.6.2016: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phú tá Tổng Giáo phận TP.HCM.

  Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  • Ngày 8/3/2018. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã được Toà Thánh, qua Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Sàigòn – TP.HCM,

  Xem thêm: Tiểu sử các ĐGM

  ĐGM Đương Nhiệm 2018

  Hot Topics

  Related Articles