More

  GIUSE NGUYỄN ĐỨC THUẦN

  Hình ảnh thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Phú Cường sáng ngày 5.7.2018

  Niềm vui lại đến với gia đình Giáo Phận Phú Cường trong buổi sáng hôm nay, Thứ Hai, 7 tháng 5 năm 2018. Vui...

  Giáo phận Bà Rịa: Thư rao Tiến Chức Phó Tế 2017

  TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA _________________________________ 227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu  (254) 3737 873 Số: 130-17/TGM                                      Bà Rịa, ngày 01 tháng...

  Hot Topics