Hình ảnh thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Phú Cường sáng ngày 5.7.2018

Lịch Công Giáo Năm 2021

Niềm vui lại đến với gia đình Giáo Phận Phú Cường trong buổi sáng hôm nay, Thứ Hai, 7 tháng 5 năm 2018. Vui bởi lẽ hôm nay, gia đình Giáo Phận có thêm 9 phó tế để phục vụ Bàn Thờ và Lời Chúa cũng với những phận sự dành cho phó tế. Xem Video

thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Phú Cường