More

    Gioan Bosco Hà Trần Phúc

    Hình ảnh thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Phú Cường sáng ngày 5.7.2018

    Niềm vui lại đến với gia đình Giáo Phận Phú Cường trong buổi sáng hôm nay, Thứ Hai, 7 tháng 5 năm 2018. Vui...

    Hot Topics