Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Thiện Ân CSsR – Giáo Xứ Giuse Quân Trấn. Xem thêm Cáo phó & Tiểu sử: http://conggiao24h.net/cao-pho/cao-pho-cha-giuse-phan-thien-an-c-ss-r-da-ve-voi-chua.html
► Subscribe/Đăng Ký: https://goo.gl/J7fmY1
► Facebook: https://goo.gl/s3yRHr
▶Website: https://goo.gl/PHRrmm
————————————————————–Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Thiện Ân


Vào lúc 6h30, thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018, ngài đã được gọi về với Chúa, sau sau 85 năm làm con Chúa trên dương thế, 65 năm sống lời khấn Dòng và 60 năm thi hành sứ vụ Linh mục.
…………………….
Video by: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

<