Toàn thể gia đình giáo phận Thái Bình chúng con xin Cảm Tạ và Tri Ân

Lễ giỗ Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

<