Trực tiếp Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II – 27/9/2018

0
289

Các Giám Mục Dâng Hương Kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu

Thánh lễ Bế mạc Hội nghị Thường niên của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM kỳ II-2018 tại Trung tâm Hành Hương Ba Giồng Giáo phận Mỹ Tho, vào lúc 9g00 thứ Năm ngày 27-09-2018.