Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Tâm

0
82

Xem thêm: Nghi thức Tẩn Liệm, di quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Tâm

Trong tình hiệp thông chúng con kính báo: CHA GIUSE TRẦN NGỌC TÂM, Chánh xứ Xuân Đức, Giáo hạt An Bình, Đã được Chúa gọi về lúc 21g00 ngày thứ Bảy, 25.11.2017.Tại Giáo xứ Xuân Đức, Giáo hạt An Bình. Được 47 tuổi Nghi thức tẩn liệm đã được cử hành lúc 14g30 Chúa nhật, 26.11.2017.Thánh lễ an táng do Đức Cha Giuse chủ sự sẽ được cử hành vào lúc 8g30 thứ Tư, ngày 29.11.2017 tại Thánh đường giáo xứ Xuân Đức.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Tâm được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.Ngày Thứ 4 ( 29/11/2017 ) : Thánh lễ an táng vào lúc 8h30 tại Thánh đường giáo xứ Xuân Đức