01. Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện
02. Dám Ra Khỏi Mình
03. Trời Cao Hỡi
04. Để Chúa Đến
05. Niềm Vui Lên Đường
06. Chân Thành Sám Hối
07. Hãy Tỉnh Thức
08. Trời Cao
09. Mừng Vui Lên
10. Dọn Đường Đón Chúa
11. Hãy Sẵn Sàng
12. Hãy Dọn Đường Chúa
13. Đi Tìm Chúa Tôi
14. Mây Ơi Mưa Xuống
15. Chúa Hài Đồng
Tuyển Tập Những Bài Thánh Ca Mùa Vọng Hay Nhất

<