Mây thẻ: Tôma Nguyễn Văn Ðệ

Giuse Tuân (1821-1861)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Tuân, Sinh năm 1821 tại Trần Xá, Hưng Yên, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 30/04/1861 tại Hưng Yên dưới...

Giuse Trần Văn Tuấn (1824-1862)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Trần Văn Tuấn, Sinh năm 1824 tại Nam Ðiền, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 7/01/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời...
Giuse Phạm Trọng Tả

Giuse Phạm Trọng Tả (1792-1859)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Phạm Trọng Tả (Cai), Sinh năm 1796 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, Giáo dân, Cai Tổng, bị xử giảo ngày 13/01/1859 tại Nam...
Giuse Nguyễn Văn Lựu

Giuse Nguyễn Văn Lựu (1790 -1854)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long,Trùm họ, chết rũ tù ngày 2/05/1854 tại Vĩnh Long dưới đời vua...

Giuse Nguyễn Duy Khang (1832-1861)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, Dòng Ba Ða Minh; sanh 1832 tại Trà Vinh, Nam-Ðịnh; chết 6, tháng 12 1861, tại Hải Dương....

Giuse Nguyễn Ðình Uyển (1775-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Ðình Uyển, Sinh năm 1775 tại Ninh Cường, Nam Ðịnh, Thầy giảng, dòng ba Ða Minh, chết rũ tù ngày 4/7/1838 tại...

Giuse Nguyễn Ðình Nghi (1771-1840)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Ðình Nghi, Sinh năm 1771 tại Kẻ Với, Hà Nội, Linh mục, bị xử trảm ngày 8/11/1840 tại Bẩy Mẫu dưới đời...

Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên, Ða Minh, Ðại Diện Tông Tòa; sinh năm 1821 tại Cortes, Asturias, Tây Ban Nha; chết 28 tháng 7 năm...

Giuse Maria Diaz Sanjuro An (1818-1857)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Maria Diaz Sanjuro An, Giám mục Ða Minh, Ðại Diện Tông Tòa; sinh năm 1818 tại Santa Eulalia de Suegos, Lugo, Tây Ban...

Giuse Lê Ðăng Thị (1825-1860)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Lê Ðăng Thị, Sinh năm 1825 tại Kẻ Văn, Quảng Trị, Giáo dân, Cai Ðội, bị xử giảo ngày 24/10/1860 tại An Hòa...

Giuse Hoàng Lương Cảnh (1763-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Hoàng Lương Cảnh, Sinh năm 1763 tại Làng Ván, Bắc Giang, Giáo dân dòng ba Ða Minh, Trùm Họ, Y Sĩ, xử trảm...

Giuse Fernandez Hiền (1775-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Fernandez Hiền, linh mục Ða Minh; Sinh 1775 tại Ventosa de la Cueva, Tây Ban Nha; chết 24-7-1838 tại Nam Ðịnh. Sau khi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày