More

    tin giáo phận vinh

    Gp Vinh: Thư mời tham dự chương trình mừng Chúa Giáng Sinh 2017

    Tòa giám mục Xã Đoài Nghi diên – Nghi Lộc – Nghệ An Tel: (02383) 861 171 Email: [email protected] THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI NHẠC HỘI MỪNG CHÚA GIÁNG SINH:...

    Hot Topics