More

  tin giáo phận vinh

  Thông báo của TGM Giáo phận Vinh về Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

  GIÁO PHẬN VINH VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 0948 051 966 Email: [email protected] ———————————————- Số 2718/TB-TGM Xã Đoài, ngày 2 tháng 11 năm 2018 THÔNG...

  Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 8/1/1965 tại Giáo xứ Hướng Phương, Giáo phận Vinh (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh...

  Linh mục đoàn giáo phận Vinh

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp 1945 1972 Toà Giám Mục ĐGM Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 1927 1960 Toà Giám Mục ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Viên 1965 1999 Toà Giám Mục GB...

  Thánh lễ An táng nữ tu Anna Nguyễn Thị Thái

  Vào lúc 8h00 ngày 22/12/2017, tại Thánh đường giáo xứ Lưu Mỹ, cha Giuse Nguyễn Văn Chín đã chủ sự Thánh lễ An táng và...

  Hot Topics