Mây thẻ: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang 2018

ảnh: Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La...

Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang 2018   Nguồn ảnh: BTT TGP Huế
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 15 tháng 8 năm 2018

Em thật có phúc (15-8-2018 – Thứ Tư: Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56   Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa....
video

Trực tiếp: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang...

– 14h00: Lần hạt suy tôn Lòng Chúa Thương Xót (tại Linh Đài) – 16h30: Dâng hoa tôn vinh Mẹ La Vang (tại Linh Đài) – 17h00: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (tại Lễ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày