Trang nhà mây thẻ Thánh Lễ bế mạc Đại Hội TNTT tại La Vang 2018

Mây thẻ: Thánh Lễ bế mạc Đại Hội TNTT tại La Vang 2018

Thánh Lễ bế mạc Đại Hội TNTT tại La Vang 2018

Thánh Lễ bế mạc Đại Hội TNTT tại La Vang 2018

THÁNH LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI TNTT : THIÊN CHÚA HẠ MÌNH NHẬN CON NGƯỜI LÀ ĐỐI TÁC, LÀ BÌNH ĐẲNG           “Thiên Chúa chủ động đối thoại với con người, nhận con người là đối...

Tin/ bài mới đăng

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm...

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân Các giám mục của Hiroshima và Nagasaki đã chào mừng...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-1-2021 – Thứ Hai – Thánh Phaolô tông...

Con phải làm gì? (25.01.2021 – Thứ Hai - Thánh Phaolô tông đồ trở lại) Lời Chúa: Cv 22, 3-16 Thưa anh em, tôi là người...