Trang nhà mây thẻ TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THANH LIÊN

Mây thẻ: TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THANH LIÊN

video

Tiễn biệt Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THANH LIÊN

https://www.youtube.com/watch?v=_yf-0gLTTtM&feature=emb_title

Cáo Phó: Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THANH LIÊN, SPC

“Chúa là gia nghiệp đời con” (Tv 15) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh CHỊ EM DÒNG THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES TỈNH DÒNG HÀ NỘI TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO: Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THANH LIÊN Đã...

Tin/ bài mới đăng

Xem nhiều trong ngày