Mây thẻ: Linh mục đoàn giáo phận Vinh

Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Vinh 2020video

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức linh mục Vinh 2021

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức linh mục Giáo phận Vinh vào lúc 8h00, ngày 25-7-2021. Thánh lễ do Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long chủ tế tại Nhà Thờ Chính Tóa Xã Đoài
Linh mục đoàn giáo phận Vinh

Linh mục đoàn giáo phận Vinh

Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp 1945 1972 Toà Giám Mục ĐGM Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 1927 1960 Toà Giám Mục ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Viên 1965 1999 Toà Giám Mục GB Nguyễn Ái Đan Sa Phêrô Mai Xuân Ái 19/6/2010 Chánh xứ Xuân Hòa Phêrô Lê Xuân...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày