Linh mục đoàn giáo phận Vinh

Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở
ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp 1945 1972 Toà Giám Mục
ĐGM Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 1927 1960 Toà Giám Mục
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Viên 1965 1999 Toà Giám Mục
GB Nguyễn Ái Đan Sa
Phêrô Mai Xuân Ái 19/6/2010 Chánh xứ Xuân Hòa
Phêrô Lê Xuân An 20/04/1981 14/11/2016 Chánh xứ Lãng Điền
G.B. Nguyễn Duy An – OFM 1973 2008
Antôn Trần Minh An 1971 2001 Chánh xứ Tam Đa
Phêrô Hồ Văn An 1974 2008 Đạo Đồng
Fx. Nguyễn Hồng Ân 10/1/1975 2014 Chánh VP
Phó Chưởng Ấn
TGM
Phêrô Nguyễn Ngọc Ánh – MF
Giuse Hồ Ngọc Bá 1932 1965 Hưu Làng Anh
G.B. Nguyễn Khắc Bá 1964 1997 ĐCV Vinh Thanh
Antôn Nguyễn Xuân Bá 19/05/1976 14/11/2016 Chánh xứ Quý Hòa
Phêrô Lê Đức Bắc – SVD 1975 Chánh xứ Đồng Lèn
Giuse Nguyễn Công Bắc 1973 2001 Chánh xứ Cầu Rầm
Micae Trần Phúc Bách 4/8/1976 23/12/2012 Chánh xứ Tân Thành
Micae Hồ Thái Bạch 1942 1994 Chánh xứ Thanh Hà
Phêrô Ngô Thế Bính 1973 2006 Chánh xứ Hà Lời – 0982.742.502
Giuse Nguyễn Công Bình 1971 2001 Chánh xứ Trung Nghĩa 0982553254
Giuse Cao Đình Cai 1933 1965 Chánh xứ
Phêrô Trần Phúc Cai 19/6/2010 Chánh xứ Thu Chỉ
Phêro Nguyễn Đăng Cao 1938 1967 Hưu TGM
Giuse Nguyễn Đình Cao – FM
Phaolô Bùi Đình Cao 1966 1997 ĐCV Vinh Thanh
Phêrô Lê Nam Cao 1964 1997 Chánh xứ Hướng Phương
Gioan Trần Minh Cẩn 1941 1994 Chánh xứ Bình Thuận Xuân Tình
Gioan Nguyễn Văn Chất 1938 1971 Hưu Ngọc Long
Phêrô Thân Văn Chất 1942 1975 Cam Lâm
G.B. Lê Trọng Châu 1967 1997 Chánh xứ Lộc Thuỷ
Giaxinto Võ Thanh Châu – SVD SVD
G.B Nguyễn Quyết Chiến – CM 1975 Làng Nam
Fx. Trần Minh Chiến 25/12/1979 2014 Chánh xứ Làng Anh
Phêrô Trần Phúc Chính 1943 1994 Chánh xứ Mỹ Lộc revpchinh@yahoo.com
Giuse Nguyễn Văn Chính 1975 2008 Chánh xứ Nghi Lộc
Phêrô Nguyễn Xuân Chính 1944 1979 Phú Linh
Phêrô Thân Văn Chính 28/12/1981 14/11/2016 Chánh xứ Liên Hòa
G.B. Nguyễn Viết Công 1973 2001 Chánh xứ Cồn Cả 0982.453.373
Antôn Trần Văn Công 1971 2001 Chánh xứ Kẻ Dừa
Antôn Võ Thành Công 19/6/2010 Chánh xứ Đá Nện
Phêrô Hoàng Biên Cương 1970 2001 Quản xứ & Hạt Kỳ Anh
Antôn Nguyễn Khánh Cương 10/2/1976 23/12/2012 Quản xứ Thổ Hoàng
Kẻ Vang
G.B. Bùi Khiêm Cường 01/09/1981 14/11/2016 Chánh xứ Hoành Sơn
Giuse Phan Văn Danh 02/09/1980 14/11/2016 Chánh xứ Bùi Ngõa
Micae Trần Văn Dâng 3/7/1974 23/12/2012 Du học Rú Đất
Antôn Hoàng Tiến Diễn 1942 1994 Nhân Thọ
Phaolô Trần Ngọc Du 1967 2001 Chánh xứ Thanh Dạ
Phaolô Đinh Văn Dũng Phó xứ Nghĩa Yên
Micae Hồ Trung Dũng 12/11/1980 14/11/2016 Chánh xứ Sơn La
Fx Nguyễn Tiến Dũng 1/3/1980 23/12/2012 Chánh xứ Vạn Thành
Paul. Vũ Đình Dũng 10/10/1978
Ph.X Phan Khánh Dư – SDB 1969 Chánh xứ Dũ Yên
G.B. Nguyễn Minh Dương 1973 2004 Chánh xứ Hương Bình
G.B. Hoàng Đông Dương 1972 2006 ĐCV
Phêrô Nguyễn Văn Duyệt 1941 1979 Thượng Nguyên
Phêrô Nguyễn Đại 1958 2000 Chánh xứ Gia Hưng
F.X. Nguyễn Tất Đạt (SVD) Quản xứ Kim Cương
Giuse Nguyễn Đăng Điền 1934 1966 Nghi Lộc
Micae Trần Định 19/6/2010 Chánh xứ Kẻ Đọng micminhdinh@yahoo.com
Phêrô Nguyễn Xuân Đình 1969 2001 Chánh xứ Hòa Ninh
Antôn Nguyễn Văn Đính 1972 2001 Thuận Nghĩa
Antôn Nguyễn Văn Định 12/02/1982 14/11/2016 Chánh xứ Làng Rào
Antôn Nguyễn Văn Đoàn 05/06/1979 14/11/2016 Chánh xứ Phương Mỹ
Vinh Sơn Cao Dương Đông 10/7/1976 23/12/2012 Chánh xứ Thanh Thủy
Phêrô Nguyễn Ngọc Đông 12/06/1979 14/11/2016 Phó xứ Nhân Thọ
G.B. Nguyễn Kim Đồng 1972 2001 Du Học TGM
Giuse Trần Văn Đồng 2014 ĐCV
Phêrô Nguyễn Đoài 2/3/1979 23/12/2012 Du học nguyendoaitv@gmail.com
G.B. Đinh Công Đoàn 1967 1997 Chánh xứ Lộc Thủy
Phêrô Phan Văn Đồng 1974 2006 Chánh xứ Cửa Sót
Giuse Phạm Minh Đức 1945 1999 Duỡng Bệnh
Giuse Trần Minh Đức 1942 1981 Qua đời Văn Hạnh
FX Nguyễn Minh Đức OP Phó xứ Trung Song
Jos. Lê Văn Đương 12/11/1976 Phó xứ
Quản xứ
Hậu Thành
Đống Kén
Antôn Nguyễn Thanh Đương 1941 1994 Chánh xứ Lâm Xuyên
Phêrô Nguyễn Ngọc Giao 19/6/2010 Chánh xứ Trang Nứa petngocgiao@yahoo.com
Fx. Phan Đình Giáo 3/12/2014 Chánh xứ Cẩm Trường
Phêrô Nguyễn Văn Hà 1970 2008 Mẫu Lâm
G.B. Cao Xuân Hành 1930 1965 Hưu Phương Mỹ
GB Cao Đình Hải 3/2/1975 23/12/2012 Xuân Sơn
Giuse Chu Quang Hải Chánh xứ Đá Nện Dòng Phanxicô
Antôn Đậu Quang Hải 1934 1990
Phaolô Nguyễn Thanh Hải – OFM Chánh xứ Gia Hòa
Jos. Nguyễn Văn Hảo 3/12/2014 Chánh xứ Hà Lời
Antôn Lâm Văn Hân 19/6/2010 Làng Truông
Giuse Trương Văn Hân 22/10/1981 14/11/2016 Phó xứ Xã Đoài
Giuse Ngô Văn Hậu 1967 1998 Chánh xứ Quy Hậu
Phêrô Nguyễn Huy Hiền 19/6/2010 Chánh xứ Tân Phương
Giuse Nguyễn Văn Hiệu 1974 2005 Xuân Phong
Giuse Phan Văn Hiệu 1974 2008 Chánh xứ Chày
Tôma Aquinô Hoàng Trọng Hiếu – OFM Chánh xứ Bố Sơn
Phaolô Nguyễn Văn Hiểu 1975 2004 Chưởng Ấn TGM tgmvinh@gmail.com
Antôn Hoàng Trung Hoa 19/6/2010 Chánh xứ Lưu Mỹ
Phêrô Trần Cầu Hoa 19/05/1980 14/11/2016 PGĐ Tiền Chủng Viện
Gioan Nguyễn Văn Hoan 1976 2008 Chánh xứ Tĩnh Giang Kim Lâm
Phêrô Nguyễn Xuân Hoan 1942 1999 Quèn Đông
Giuse Trần Văn Học 11/02/1973 14/11/2016 Trưởng Ban Truyền Thông
Giuse Phạm Hòa 12/7/1977 23/12/2012 Chánh xứ Hòa Bình
Phêrô Nguyễn Huy Hoàng 1941 1994 Chánh xứ Kim Lâm
Antôn Nguyễn Văn Hoàng 1960 1994 Chánh xứ Kẻ Tùng
G.B Trần Huy Hoàng – (?) 1966 Tân Phong
Martin Nguyễn Xuân Hoàng 1957 1994 Bảo Nham
Phaolô Nguyễn Xuân Hóa 1960 1997 Chánh xứ Tràng Đình
Giuse Nguyễn Xuân Hóa 1930 1992 Hưu La Nham
Antôn Nguyễn Xuân Hồng 5/9/1980 23/12/2012 Chánh xứ Thọ Ninh
Cyrillô Trần Đức Hồng 1947 2007
Giuse Trần Minh Hồng 1964 1997 Chánh xứ Ninh Cường
Phêrô Lê Thanh Hồng 1972 2004 Chánh xứ Minh Cầm Tam Toà
G.B. Lưu Ngọc Hùng 15/02/1980 14/11/2016 Chánh xứ Kim Sơn
G.B. Nguyễn Ngọc Hùng 05/02/1981 14/11/2016 Chánh xứ Thọ Vực
Antôn Nguyễn Văn Hùng 10/10/1980 23/12/2012 Phúc Lộc
Phêrô Nguyễn Văn Hùng 19/6/2010 Phó xứ Hoà Ninh
Diên Trường
Pet. Thân Văn Hùng 3/12/2014 Quản xứ Xuân Tình
F.X. Phạm Văn Hứa 1946 1999 Quản xứ Vạn Căn
Antôn Phạm Thế Hưng 1971 2006 Lạc Sơn 0987.954.779
Phêrô Nguyễn Hương 1973 2001 Du Học
Phêrô Nguyễn Văn Hương 1973 TGM
Giuse Trần Thanh Hương 1935 1966 Hưu TGM
Micae Hoàng Xuân Hường 1968 2001 Chánh xứ Văn Hạnh
Ph.X. Hoàng Sỹ  Hướng 1967 1997 Chánh xứ Quy Chính
G.B. Nguyễn Duy Hướng 24/07/1981 14/11/2016 Chánh xứ Kẻ Vang
Gioan Nguyễn Phương Hướng 1970 2001 Chánh xứ Đồng Tróc
Antôn Phạm Đức Hưởng 1944 1994 Mỹ Hòa
Phêrô Trần Ngọc Hưởng 1975 2008 Chánh xứ Kinh Nhuận
Gioan Nguyễn Văn Hữu 1977 2004 Chánh xứ Văn Phú 0913.368.456 – lm.nguyenvanhuu@gmail.com
Gioan Ðinh Văn Huy 01/08/1978 14/11/2016 Chánh xứ Kẻ Mui
Phêrô Hồ Sĩ Huyền 15/1977 23/12/2012 Phó xứ
Phụ Trách
Quang Lãng
Đồng Lam
G.B. Nguyễn Xuân Huyền 1963 1994 TGM nghỉ chữa bệnh
Đaminh Phạm Xuân Kế 1966 1999 Chánh xứ Đông Tháp
Giuse Nguyễn Văn Kha SVD Phó xứ Đồng Lèn
Phaolô Nguyễn Văn Khai 1972 2005 Du Học
Phêrô Khanh Nguyễn Duy Khanh 1971 2001 Chánh xứ Vạn Phần
Ant. Trương Văn Khẩn 3/12/2014 Chánh xứ Đạo Đồng
Đaminh Phạm Đăng Khoa – CM 1973 Chánh xứ Nghĩa Thành
G.B. Nguyễn Văn Kính 1924 2008 Hưu Toà Giám mục
Phêrô Nguyễn Ðức Kiên 27/04/1981 14/11/2016 Chánh xứ Vĩnh Giang
Ant. Lê Mạnh Kiện 3/12/2014 Chánh xứ Yên Lý
Giuse Nguyễn Ðình Kính 14/04/1981 14/11/2016 Chánh xứ Hậu Thành
Giuse Hồ Đức Ký Phụ tá Bố Sơn
Phêrô Trần Đình Lai 1973 2005 Chánh xứ Đông Yên
Gioan Trần Thanh Lan 1944 1999 Lộc Mỹ
Giuse Hoàng Thái Lân 1962 1994 Chánh xứ Bột Đà
Giac. Nguyễn Quang Lành 1960 1997 Chánh xứ Mành Sơn
G.B. Hoàng Xuân Lập 1977 2008 Chánh xứ Yên Đại
Giuse Trần Ngọc Liêm 1949 2008 Thanh Tân
Giuse Nguyễn Ngọc Liêm 1976 2006 Chánh xứ Yên Lưu
Phêrô Nguyễn Văn Liêm 19/6/1977 23/12/2012 Chánh xứ Trung Song
Đa Minh Kiều Ngọc Linh – MF
Giuse Nguyễn Đình Linh 1947 1999 Chánh xứ Bến Đén
G.B. Nguyễn Ðình Lĩnh 24/04/1977 14/11/2016 Chánh xứ Phù Long
Jos. Nguyễn Hồng Lĩnh 3/12/2014 Chánh xứ Chúc A
Giuse Trần Văn Lợi 1969 2004 Chánh xứ Thanh Xuân Tràng Đình
G.B. Phạm Quang Long 1965 2006 Chánh xứ Minh Tú phamquanglong@gmail.com
Gioan Trần Quốc Long 1943 1994 Chánh xứ Mỹ Khánh
Tôma Nguyễn Bá Lộc 1973 2008 Thọ Ninh
Antôn Lê Công Lượng 20/8/1978 23/12/2012 Chánh xứ Xuân Kiều Trang Nứa
Phêrô Nguyễn Lượng 7/12/1979 23/12/2012 Chánh xứ Thủy Vực
Trừng Hải
F.X. Nguyễn Văn Lượng 1973 2008 GĐ Trụ Sở Vinh Sài Gòn
G.B. Nguyễn Đình Lưu – MF Chánh xứ Trung Hòa
Phêrô Nguyễn Huy Lưu 19/6/2010 Chánh xứ Vĩnh Hội
Antôn Hoàng Đức Luyến 1957 1994 Chánh xứ Xuân Sơn
Giuse Ngô Xuân Luyện 1919 1952 Hưu Nghĩa Yên
Giuse Trần Đức Mai 1974 2004 An Nhiên
Antôn Đậu Thanh Minh 1972 2008 Chánh xứ Nhượng Bạn Đan Sa
Phanxicô Xaviê Đinh Văn Minh 19/6/2010 Quản xứ Đăng Cao
Giuse Nguyễn Quang Minh  04/12/1975 14/11/2016 Chánh xứ Tân Diên
Antôn Trần Văn Minh 1963 1997 < Dưỡng Bệnh>
JB. Nguyễn Ngọc Minh 3/12/2014 Phó xứ Thanh Dạ
Antôn Đặng Hữu Nam 1976 2008 Chánh xứ Phú Yên Bình Thuận
Luca Nguyễn Ngọc Nam 1977 2006 Chánh xứ Xuân Mỹ
Yên Lạc
Giuse Nguyễn Viết Nam 1967 2008 < Du Học > 0978.442.186
JB. Ngô Năng 3/12/2014 Chánh xứ Hội Nguyên
Micae Trần Trung Năng 10/5/1977 23/12/2012 Chánh xứ Tân Phong
G.B. Nguyễn Ngọc Nga 1966 1999 Chánh xứ Tân Sơn (?) Dũ Thành
Lu-y Nguyễn Văn Nga 1973 2004 Chánh xứ Lập Thạch
Phêrô Nguyễn Ðức Nghĩa 07/10/1981 14/11/2016 Chánh xứ Tam Trang
G.B.Nguyễn Ðức Nghĩa  02/04/1973 14/11/2016 Phó xứ Ngọc Liễn
Phêrô Hoàng Anh Ngợi 1968 2001 Chánh xứ Vĩnh Luật lmmariahoanganh2004@yahoo.com
avehoanganh@gmail.com
Giuse Trần Đức Ngợi 1972 2008 Chánh xứ Trại Lê
Giuse Nguyễn Ngọc Ngữ 19/6/2010 Chánh xứ Đông Kiều
Paul. Phan Thành Ngữ 3/12/2014 Chánh xứ Xuân Am
Giuse Hoàng Đức Nhân 1977 2007 Chánh xứ Mỹ Dụ 0976.061.530  –   jsducnhan1977@yahoo.com
Jos. Nguyễn Đức Nhân 3/12/2014 Chánh xứ Kẻ Gai
Raphael Trần Xuân Nhàn 1953 1999 Chánh xứ Phúc Yên Lộc Mỹ
Phêrô Dương Sỹ Nho 1974 24/11/2013 Chánh xứ Tân Hội
Phêrô Nguyễn Sỹ Nho 1933 1966 Hưu Trang Cảnh
Gioan Nguyễn Văn Niên 19/6/2010 Chánh xứ Quan Lãng
Antôn Trần Văn Niên 1976  2006 Chánh xứ La Nham
Phêrô Nguyễn Văn Ninh 01/02/1979 14/11/2016 PGĐ Tiền Chủng Viện
Phaolô Chu Đức Phái 1968 1998 Đức Lân
Gioan Nguyễn Hồng Pháp 1958 1994 Chánh xứ Trung Hậu
Phêrô Hoàng Quốc Phong 1971 2008 Chánh xứ Hòa Thắng
Phaolô Nguyễn Đình Phú 1972 2006 Chánh xứ Đông Tràng Dũ Lộc
Phêrô Nguyễn Văn Phú 1966  2006 Chánh xứ Tân Mỹ pheronguyenvanphu@gmail.com
Antôn Hoàng Sỹ Phúc 19/6/2010 Chánh xứ Cẩm Sơn
Giuse Trần Văn Phúc 1972  2006 Thượng Bình
Giuse Trần Trung Phụng 1957
Giuse Phan Sĩ Phương 1967 1998 Tân Lộc
Jos. Nguyễn Duy Phương 3/12/2014 Chánh xứ Mô Vĩnh
Giuse Nguyễn Xuân Phương 1968 2008 Nhân Hòa
Paul. Phạm Trọng Phương 3/12/2014 Phó xứ
Quản nhiệm
Quan Lãng
Con Cuông
trongphuong80@gmail.com
G.B. Lê Bá Phượng 1964 1994 Chánh xứ Chân Thành
Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng 1956 1994 Chánh xứ Tân Yên
Giuse Phạm Ngọc Quang 1972 2004 Quản xứ Yên Lạc
Pet. Nguyễn Văn Quang 3/12/2014 Phó GĐ Tiền Chủng Viện
Phaolô Nguyễn Văn Quang 1973 2006 ĐCV
Giuse Nguyễn Văn Quy Quản xứ Cự Tân
Giuse Trần Mạnh Quý 1969 2001 Đông Cường
Phêrô Nguyễn Xuân Quý 1954 1994 Chánh xứ Thượng Nậm
Gioan Nguyễn Đức Quyến 1963 1997 Quản nhiệm Bắc Thịnh
Phêrô Nguyễn Quyền 1947 1994 Chánh xứ Phú Vinh 098-500-4755 – pheroquyen@gmail.com
FX Phan Văn Quyền 1/1/1978 23/12/2012 Chánh xứ Rú Đất Thanh Xuân
FX. Đinh Văn Quỳnh 1970 2001 Chánh xứ Cửa Lò Tĩnh Giang
Pet. Nguyễn Xuân Sang 3/12/2014 Phó xứ Tân  Mỹ
Phêrô Nguyễn Hữu Sáng – CM 1970 Chợ Sàng
Phaolô Nguyễn Minh Sáng 19/6/2010 Chánh xứ Phù Kinh
G.B. Nguyễn Vạn Sáng 1978 2008 Văn Thành
Phúc Yên
Phêrô Phan Văn Sen 1976 2006 Chánh xứ Vĩnh Phước
Phêrô Đinh Bạt Song 1977 2006 Chánh xứ Xuân An Mô Vĩnh
Phêrô Nguyễn Văn Sơn 1974 2004 Thuận Giang
AnTôn Đặng Đình Sỹ – OFM 1966 Trại Gáo
Phaolô Đậu Tiến Sỹ 19/6/2010 Chánh xứ Đức Vọng
G.B. Nguyễn Thụy Sỹ 1962 1997 Chánh xứ Phi Lộc
Phaolô Nguyễn Thiện Tạo 9/3/1978 11/5/2014
Antôn Hoàng Minh Tâm 1945 1994 Phó xứ Hướng Phương
F.X. Võ Thanh Tâm 1932 1963 < Hưu > TGM
Phêrô Nguyễn Văn Tâm 1971 2004 Quản xứ Kẻ Đông nguyenvtam@Gmail.com – 098-498-4371
Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm 1970 2001 ĐCV
Phêrô Phan Văn Tập 1960 1994 Ngô Xá
Giuse Nguyễn Hồng Thanh 1929 1961 Hưu Thanh Dạ
Antôn Nguyễn Quang Thanh 1972 2006 Quản xứ Ngọc Liễn
Antôn Nguyễn Văn Thanh 1974 2006 Chánh xứ Phú Linh
Phêrô Trần Văn Thanh 19/6/2010 Phó xứ Ngọc Liễn
Phêrô Nguyễn Như Thao 01/01/1968 14/11/2016 Chánh xứ Đồng Vông
Phêrô Phan Văn Thái 1930 1962 Hưu Kỳ Anh
Phêrô Lưu Văn Thành 1961 2000 Thượng lộc 0979.130.641
Phêrô Trần Văn Thanh 1975 TGM
Phêrô Trần Văn Thành 1975 2008 Chánh xứ Tam Tòa
Antôn Nguyễn Đình Thăng 1964 1994 Chánh xứ Mỹ Yên
Giuse Trần Nam Thắng 1965 1999 Đồng Sơn
Giuse Nguyễn Văn Thắng 1972 2001 Cộng Đoành Lòng Chúa Thương Xót
Giuse Phan Văn Thắng 1969 1988 Hội Yên
Giac. Nguyễn Trọng Thể 1934 1992 Xuân Hòa
Thanh Hải
G.B. Nguyễn Thanh Thiên 20/01/1980 14/11/2016 Chánh xứ Phú Xuân
Phaolô Nguyễn Chí Thiện 19/6/2010
Giuse Nguyễn Văn Thiện 20/02/1979 14/11/2016 Sen Bàng
Giuse Nguyễn Văn Thiện 20/02/1979 14/11/2016 Sen Bàng
An Tôn Hồ Hữu Thông – OP
Giuse Phan Duy Thông 1936 1990 Nghĩa Yên
Jos. Trần Thuật 3/12/2014 Chánh xứ Dũ Lộc
Gioan Baotixia Nguyễn Đình Thục 19/6/2010 Quản nhiệm Song Ngọc
Bênađô Trần Xuân Thùy 1976 2008 Du Học
Giuse Trương Văn Thực  20/02/1983 14/11/2016 Chánh xứ Cồn Nâm
Giáp Tam
Giuse Nguyễn Văn Thương 25/10/1976 14/11/2016 Chánh xứ Trang Đen
Phaolô Nguyễn Xuân Tính 1963  2007 Khe Sắn
Ant. Nguyễn Thanh Tịnh 3/12/2014 Chánh xứ Cồn Sẻ
Vĩnh Phước
Jos. Hoàng Đại Tĩnh 3/12/2014 Chánh xứ Tri Bản
Giuse Tô Văn Toản 08/01/1981 14/11/2016 Phó xứ Yên Đại
Antôn Trần Quốc Toản Chánh xứ Dũ Thành
Giuse Nguyễn Tràng 1924 1960 Hưu Trung Hậu
Bênađô Vũ Sỹ Tráng 1945 1999 Chánh xứ Vĩnh Yên Cự Tân
Phêrô Đậu Đình Triều 1923 1957 Hưu Văn Hạnh
Paul. Vũ Văn Triều 3/12/2014 Chánh xứ Kim Lũ
G.B. Trần Văn Trinh 1963 1997 Chánh xứ Tiếp Võ
Phêrô Trần Phúc Trì 02/09/1979 14/11/2016 Chánh xứ Đông Cường
Giuse Phạm Ðình Trị 02/08/1977 14/11/2016 Chánh xứ Tân Vĩnh
Giuse Phan Đình Trung 1970 2008 Thịnh Lạc
Antôn Nguyễn Quang Trung 19/6/2010 Chánh xứ Vạn Lộc
Giuse Nguyễn Quang Trung 1972 2001 Chánh xứ Dĩ Lễ
Jos. Trần Chính Trực 3/12/2014 Chánh xứ Tân Hội chinhtruc123@gmail.com
Giuse Chu Ðình Trường 17/01/1982 14/11/2016 Chánh xứ Bàn Thạch
Phaolô Hồ Văn Trường 19/10/1980 14/11/2016 Chánh xứ Yên Hòa
Phêrô Lê Hữu Trường 31/07/1975 14/11/2016 Chánh xứ Khe Gát
Antôn Lê Xuân Trường 1975 24/11/2013 Chánh xứ Yên Lĩnh
Giuse Trương Văn Trường 1974 2005 Chánh xứ Lộc Mỹ Chúc A
Giuse Nguyễn Anh Tuấn 1972  2006 Chánh xứ Xuân Phong Kẻ Gai
G.B. Nguyễn Huy Tuấn 1972 2004 Tràng Lưu 0976.042.469
Giaon Nguyễn Khắc Tuấn – OP 1974 OP Xuân An
Antôn Nguyễn Quang Tuấn 1974 2006 Chánh xứ Trang Cảnh Đông Yên
Gioan Nguyễn Quốc Tuấn 12/10/1980 23/12/2012 Du học Ngọc Liễn
Phêrô Bùi Minh Tuệ 1970 2008 Sơn Trang
Fx. Chu Đức Tuệ 3/12/2014 Chánh xứ Yên Thịnh
Phêrô Phạm Huy Tường 1932 1966 Hưu TGM
G.B. Nguyễn Minh Tường 1966 1999
Phêrô Nguyễn Thái Từ 1954 1994 Quản xứ & Hạt Nghĩa Yên
G.B. Hoàng Văn Tự 10/10/1982 14/11/2016 Chánh xứ Hòa Mỹ
Phêrô Trần Tùng 1941 1994 Gia Phổ
Antôn Trần Đình Văn 1975 2004 Chánh xứ Vĩnh Hòa
Phêrô Nguyễn Văn Viên 1965 1999 ĐCV Vinh Thanh
Phêrô Ngô Đức Viết 1959 2008 Chánh xứ Hiền Môn
Giêrađô Nguyễn Nam Việt 1973 2006 Phụ trách TT TGM Vietnguyen09@gmail.com
Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh 1971 1999 Chánh xứ Ngọc Long 091-262-6448 – paulnguyenducvinh99@gmail.com
Phêrô Nguyễn Văn Vinh 1966 1999 Chánh xứ Xã Đoài Tổng Đại Diện vùng Nghệ An
Giuse Nguyễn Xuân Vinh 19/6/2010 Quản xứ Gia Hưng
Sơn Trang
Jos. Nguyễn Xuân Vinh 3/12/2014 Phó xứ Đồng Troóc
Bônaventura Trương Văn Vút 2/5/1969 23/12/2012 Chánh xứ Lâm Sơn
Phêrô Nguyễn Bình Yên 1944 1994 Chánh xứ Trừng Hải Minh Cầm.
Giuse Thái Viết Yên 07/01/1982 14/11/2016 Chánh xứ Đồng Tâm
Phó tế
Martinô Nguyễn Văn Bé 15/10/1981 25/3/2017
Giuse Nguyễn Văn Dũng 25/12/1980
Antôn Tô Quang Hùng 10/06/1983
GB. Cao Xuân Trường 27/03/1974
Tôma Nguyễn Văn Cường 1928 1961 Hưu TGM
Phaolô Nguyễn Văn Cừ 1946 1999 Hưu Giáo họ Vĩnh Viễn thuộc xứ Thọ Vực
G.B. Nguyễn Huy Hoàng 1933 1965 Hưu Giáo họ Tuấn Đức, xứ Xuân Phong
Phêrô Bùi Văn Huyên 1932 1965 Hưu
G.B. Lê Văn Ninh 1930 1963 Hưu TGM
Phêrô Nguyễn Huy Thiết 1940 1981 Hưu
Ph.X Nguyễn Văn Đoàn 1937 1967 Hưu Tân Mỹ
Ph.X. Lê Viết Hùng 1943 1999 Qua đời 14 tháng 2 năm 2012
Antôn Phạm Đình Phùng 1967 1997 Qua đời 29/5/2012
Phêrô Nguyễn Viết Cường 1931 1990 Hưu Qua đời 19 tháng 2 năm 2012

Bổ sung :

  1. Thánh lễ truyền chức Linh mục 3/12/2014
    2.Bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục 20/2/2013
    3. Bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục 4/2/2017
<