Mây thẻ: Lăng mộ

Lăng mộ của các tổ phụ ở Hebron

Tổ chức Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) vừa công nhận thành phố cổ Hebron, nơi đặt lăng mộ của các tổ phụ, ở Bờ Tây là di...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày