Mây thẻ: Hội Dòng Mến Thánh Vinh

Tin buồn công giáo

Thánh lễ An táng nữ tu Maria Dương Thị Kim Khương

Vào lúc 8h00 ngày 30/10/2017, tại Nguyện đường Cộng đoàn MTG Trang Nứa, cha Tuyên Úy Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa nữ tu Maria Dương...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày