Mây thẻ: Giáo xứ Ngọc Lý

Cáo phó: Cha Giuse Nguyễn Hữu Tài

 Video Thánh lễ an táng    Hình ảnh Thánh lễ an táng

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày