Mây thẻ: Giacôbê Bình

Thánh lễ an táng cha GIUSE NGUYỄN QUANG HUY

Thánh lễ an táng cha GIUSE NGUYỄN QUANG HUY

Bầu khí trầm buồn buông xuống giáo phận Nha Trang lúc 10 g 30 ngày 19 tháng 5 năm 2108 khi hay tin Cha Giuse Nguyễn Quang Huy được Chúa gọi về. Từ lúc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày