Mây thẻ: Đức ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến

Cáo Phó

Cáo phó: Đức ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến

Đức Ông Nguyễn Đức Tiến, cựu giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, vừa qua đời lúc 2 giờ 56 phút sáng thứ Bảy, ngày 14/10/2017, tại tư gia ở...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày