Mây thẻ: Đức Hồng Y Obando Bravo

Hồng Y Obando Bravovideo

An táng Đức Hồng Y 92 tuổi

Sinh ngày 02/02/1926 tại Libertad, thời học sinh Đức Hồng Y Obando Bravo theo học trường Dòng Salêdiêng mà sau này chính ngài trở thành tu sĩ của hội dòng này. Sau khi theo học...

Đức Hồng Y Obando Bravo qua đời

Đức Hồng Y người Nicaragua Miguel Obando Bravo vừa được Chúa gọi về vào hôm qua, Chúa Nhật, 03/06/2018, sau 92 năm hành trình dương thế với 60 năm trong thiên chức linh mục,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày