More

  Đức Cha Nguyễn Hữu Long

  Phái đoàn Giáo phận Vinh chào thăm Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

  Sáng ngày 2/1/2019, phái đoàn của Giáo phận Vinh đã đến Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chào Đức cha Anphong Nguyễn Hữu...

  Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long thăm người H’mông

  Hình ảnh Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá, thăm giáo họ Sùng Đô, giáo xứ Vĩnh...

  Hot Topics