Thánh Lễ An Táng Nữ tu Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị Luyến

Nữ tu M. BÉNIGNA MAĐALÊNA NGUYỄN THỊ LUYẾN

Sinh ngày 12/12/1949 tại Hà Úc – Thừa Thiên Huế

Khấn lần đầu ngày 01/07/1969. Khấn trọn đời ngày 29/06/1975

Đã được Chúa gọi về vào lúc 6g40, ngày 7 tháng 12 năm 2018,

tại Cộng đoàn Nhà Mẹ, 32 Kim Kong, Huế.

Hưởng thọ: 69 tuổi. Khấn Dòng 49 năm

Nghi thức Nhập quan nữ tu Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị Luyến

An Táng Nữ tu Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị Luyến

 

 

 

 

<