lời chúa

Lời Chúa ngày 18-10-2020 – Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A

Trả về Thiên Chúa (18.10.2020 – Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 22, 15-21 Một hôm, những người Pharisêu đi bàn bạc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1/9/2019 – Chúa nhật 22 Mùa Thường niên, Năm C

Chỗ cuối (1.9.2019 – Chúa nhật 22 Mùa Thường niên, Năm C) Lời Chúa: Lc 14, 1.7-14 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-10-2020 – Chúa Nhật 28 Thường niên

Không xứng đáng (11.10.2020 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 22, 1-14 Một hôm, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-7-2020 – Chúa Nhật 16 Thường Niên

Đừng nhổ cỏ lùng (19.7.2020 – Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 13, 24-43 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-9-2020 – Chúa Nhật 23 Thường niên

Lợi được người anh em (06.9.2020 – Chúa Nhật 23 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-8-2020 – Chúa Nhật 18 Thường Niên

Anh em hãy cho họ ăn (02.8.2020 – Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 14, 13-21 Khi được tin ông Gioan Tẩy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 27 TN

Suy niệm loan báo Tin Mừng (06.10.2019 – Chúa Nhật Tuần 27 TN, Năm C) LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Suy niệm loan báo Tin Mừng (06.10.2019...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-9-2020 – Chúa Nhật 25 Thường niên

Tôi đâu có bất công (20.9.2020 – Chúa Nhật 25 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Một hôm, Ðức Giêsu nói với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-5-2020 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Anh em cũng sẽ sống (17.5.2020 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A) Lời Chúa: Ga 14, 15-21 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các...
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Lời Chúa ngày 1/10/2019 – Thứ Ba, Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Trở lại và nên như trẻ thơ (1.10.2019 – Thứ Ba - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu) Lời Chúa: Mt 18, 1-5 Khi ấy, các môn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1/1/2020

Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (01.01.2020 – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa - Lễ Trọng ) Lời Chúa: Lc 2, 16-21 Khi ấy, các...
lời chúa

Lời Chúa, Chúa Nhật 12 TN, năm A, ngày 21-6-2020

Anh em đừng sợ (21.6.2020 – Chúa Nhật 12 Thường Niên, năm A) Lời Chúa: Mt 10, 26-33 Trực Tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật Ngày...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày