Trang nhà Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 22/9/2019 – Chúa Nhật 25 TN, Năm C

Khôn khéo (22.9.2019 – Chúa Nhật 25 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 16, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-10-2020 – Chúa Nhật 27 TN – Lễ Đức Mẹ Mân...

Đức Chúa ở cùng Bà (04.10.2020 – Chúa Nhật 27 TN - Lễ Đức Mẹ Mân Côi) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-1-2021 – Chúa Nhật – Chúa Hiển linh

NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG (03.01.2021 – Chúa Nhật - Chúa Hiển linh) Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-5-2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Hãy nhận lấy Thánh Thần (31.5.2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Lời Chúa: Ga 20, 19-23 https://conggiao24h.net/videos/truc-tiep-thanh-le-chua-nhat-ngay-31-5-2020.html Vào chiều ngày ấy, ngày thứ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1/11/2019 – Thứ Sáu, Lễ Các thánh Nam Nữ

Nước Trời là của họ (1.11.2019 – Thứ Sáu - Lễ Các thánh Nam Nữ) Lời Chúa: Mt 5, 1-12a Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2020 – Thứ Bảy – Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2020 – Thứ Bảy - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5/1/2020 – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Ngôi sao dẫn đường (05.01.2020 – Chúa Nhật - Chúa Hiển Linh) Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-11-2020 – Chúa Nhật 31, Lễ các Thánh Nam Nữ

Nước Trời là của họ (01.11.2020 Chúa Nhật 31 – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ) Lời Chúa: Mt 5, 1-12a Trực tiếp: Lễ các Thánh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-9-2020 – Chúa Nhật 26 Thường niên

Hối hận (27.9.2020 – Chúa Nhật 26 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 21, 28-32 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-6-2020 – Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Cho sự sống của thế gian(14.6.2020 – Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) Lời Chúa: Ga 6, 51-58 Trực tiếp Lễ Mình Máu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-12-2020 – Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng

Người dọn đường (06.12.2020 – Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, năm B) Lời Chúa: Mc 1, 1-8 Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-6-2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa yêu thế gian (07.6.2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi) Lời Chúa: Ga 3, 16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô...

Tin/ bài mới đăng

Linh mục Franz-Josef Eilers, nguyên Tổng Thư ký FABC-OSC qua đời

Linh mục Franz-Josef Eilers, nguyên Tổng Thư ký FABC-OSC qua đời

LINH MỤC FRANZ-JOSEF EILERS, NGUYÊN TỔNG THƯ KÝ FABC-OSC QUA ĐỜI Đài Chân Lý Á Châu (14.1.2021) – Cha Franz-Josef Eilers, một linh mục thừa...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-1-2021 – Thứ Sáu Tuần 1 TN

Thấy họ có lòng tin (15.01.2021 – Thứ Sáu Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 2, 1-12 Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum....