Trang nhà Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 5/1/2020 – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Ngôi sao dẫn đường (05.01.2020 – Chúa Nhật - Chúa Hiển Linh) Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-9-2020 – Chúa Nhật 26 Thường niên

Hối hận (27.9.2020 – Chúa Nhật 26 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 21, 28-32 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-6-2020 – Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Cho sự sống của thế gian(14.6.2020 – Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) Lời Chúa: Ga 6, 51-58 Trực tiếp Lễ Mình Máu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-6-2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa yêu thế gian (07.6.2020 – Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi) Lời Chúa: Ga 3, 16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-5-2020 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Chúa thăng thiên

Thầy ở cùng anh em mọi ngày (24.5.2020 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Chúa thăng thiên) Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-8-2020 – Chúa Nhật 22 Thường niên

Nếu được cả thế giới (30.8.2020 – Chúa Nhật 22 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 16, 21-27 Từ lúc đó, Ðức Giêsu Kitô bắt...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29/9/2019 – Chúa Nhật 26 TN, Năm C

Có một vực thẳm (29.9.2019 – Chúa Nhật 26 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-8-2020 – Chúa Nhật 20 Thường niên

Lòng tin của bà mạnh thật (16.8.2020 – Chúa Nhật 20 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Hôm ấy, Ðức Giêsu lui về...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-9-2020 – Chúa Nhật 24 Thường niên

Hết lòng tha thứ (13.9.2020 – Chúa Nhật 24 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Một hôm, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-7-2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A

Con ngợi khen Cha (05.7.2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A) Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-7-2020 – Chúa Nhật 17 Thường Niên

Vui mừng đi bán mà mua (26.7.2020 – Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 13, 44-52 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-8-2020 – Chúa Nhật 19 Thường niên

Xin cho con đi trên mặt nước (09.8.2020 – Chúa Nhật 19 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 14, 22-33 Sau khi đã làm phép...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày