Nghe đài Vatican Hôm nay

Nghe đài Vatican Hôm nay

Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày 42 phút và gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp...

Bài giảng

Học hỏi

Internet & Máy Tính

Xem nhiều trong tuần qua