có thể bạn chưa xem?

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 15/12/2018

Lời Chúa: Mt 17, 10-13Khi ấy, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?”...