có thể bạn chưa xem?

Tử đạo nhỏ tuổi nhất

Tử đạo Việt Nam nhỏ tuổi nhất

Thánh Giuse PHẠM QUANG TÚC Nông dân (1843 - 1862) Ngày tử đạo: ngày 01 tháng 6 Tôi sẽ không trốn bằng bất cứ cách nào, vì nếu tôi trốn...