Video: Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Kontum năm 2018

0
246

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – GIÁO PHẬN KON TUM do Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, gần 180 linh mục đồng tế và hơn 3.000 người tham dự tại nhà thờ Chánh tòa Kon Tum lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 19.10.2018Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Kontum