Mây thẻ: truyền chức Linh Mục kontum

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Kontum 2019

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Kontum 2019

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC TẠI GIÁO PHẬN KONTUM : LÀ LINH MỤC CHỨ ĐỪNG LÀM LINH MỤC “Các con hãy là linh mục chứ đừng làm linh mục !” : Đây chính là...
Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Kontumvideo

Video: Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Kontum năm 2018

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – GIÁO PHẬN KON TUM do Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, gần 180 linh mục đồng tế và hơn 3.000 người tham dự tại nhà...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày