Trực tiếp Lễ Truyền Dầu 2018 tại Vatican

0
80

Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu, Thứ Năm Tuần Thánh lúc 14h25 ngày 29.03.2018

Thứ năm ngày 29.03.2018, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Truyền hình trực tiếp

Thánh Lễ Phục Sinh 2018Lễ Truyền Dầu 2018 tại Vatican