Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2018

0
188

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường dâng Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó tế vào lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam