Nghi thức Tuyên thệ của Đức Tân Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn

0
50

Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Tân Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn sẽ được trực tuyến vào lúc 20g00 ngày 8-10-2017.