Gia đình giáo phận Thanh Hóa hân hoan chào đón tân GM Giuse Nguyễn Đức Cường

0
967

THÔNG BÁO

• Đức Cha Tân cử Giuse Nguyễn đức Cường sẽ đáp xuống phi trường
Thọ Xuân lúc 15:30 ngày thứ năm 14/06/2018.

• Sau lễ truyền chức Linh mục buổi sáng, các cha Thanh hoá ở lại TGM
(bắt buộc) để tham dự nghi lễ tiếp đón Đức cha mới như sau :

HỒI I: TAI PHI TRƯỜNG

1. Cha Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ sẽ dẫn đầu Phải đoàn giáo phận đón
tại phi trường. Đoàn xe do Cha Hạt Trưởng Chính Toà Giuse Nguyễn văn
Bình điều động. Cha nào muốn nhập đoàn, xin liên hệ với ngài. Tất cả
các cha mặc áo vét, áo sơ mi đen có cổ côn trắng.

2. Để nói lên sự trân trọng đối với đấng Tân Bản Quyền ngay từ đầu, xin
các cha thu xếp có mặt tại nhà thờ chính toà lúc 16g30 để cùng với các
thành phần Dân Chúa nghênh đón Đức Cha mới.

HỒI II : TAI NHÀ THỞ CHÍNH TOÀ

1. Thành phần hiện diện : Đức Giám quản, Linh mục đoàn (các cha mặc áo
vét, sơ mi đen và cổ trắng), Chủng viện Lê Bảo Tịnh (các thầy mặc áo
dòng), Dòng MTGTH (tu phục), Dòng st Paul (tu phục), giáo xứ và các
giáo họ chính toà, các giáo xứ phụ cận (Sầm SOTI, Đại Tiền, Trinh Hà).

2. Đoàn rước về đến chính toà, tiến vào trong nhà thờ tiến hành thủ tục
chào mừng. Các cha phó chính toà điều động.

HỒI III : TAI TOÀ GIÁM MUC

1. Sau nghi thức chào mừng tại ch toà, ĐC mới về phòng ngài tại TGM.

2. 18g30 : ĐC ngỏ lời và dùng com với các cha tại nhà com TGM.

3. Sau bữa ăn các cha có thể về…

Giuse Nguyễn chí Linh
Tổng Giám mục giáo tỉnh Huế
Giám quản Tông toà Giáo phận Thanh hoá

XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO TRANG sử MỚI CỦA GIÁO PHẬN THANH HOÁ