Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh nói lời cảm ơn đến gia đình giáo phận Thanh Hóa

0
1059

Hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2018. Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh nói lời giã từ và cảm ơn đến gia đình giáo phận Thanh Hóa trong 14 năm ăn, ở tại giáo phận Thanh Hóa

Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh