More

  phong chức Giuse Nguyễn Đức Cường

  Truyền hình trực tiếp đêm diễn nguyện mừng tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  Truyền hình trực tiếp đêm diễn nguyện mừng tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường Trực tiếp Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Thanh Hóa https://www.youtube.com/watch?v=LVYtnYAof4U

  Trực tiếp: Thánh lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  Thánh lễ Truyền chức Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường sẽ được cử hành tại giáo phận Thanh Hoá vào lúc 7g00 ngày 27...

  Thông báo của Đức Giám Quản Giuse Nguyễn Chí Linh về việc đón tiếp Đức Cha Tân Cử Giuse Nguyễn Đức Cường

  TOẢ GIÁM MỤC THANH HOÁ 50 NGUYỄN TRƯỜNG Tộ ❖ PHƯỜNG TRƯỜNG THI ❖□THÀNH PHỐ THANH HOÁ ❖ VIETNAM Tél.: 0373 853 138 - 0912 395...

  Thiệp mời lễ tấn phong Cha GIUSE Nguyễn Đức Cường

  THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC Cha GIUSE Nguyễn Đức Cường sẽ được cử hành lúc 07g00, thứ tư, ngày 27/06/2018 tại Nhà Thờ Chính Tòa Thanh...

  Phỏng Vấn Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Tân Giám Mục Thanh Hóa

  Trọng kính Đức Cha, Cha Giám Đốc, Ban Biên Tập, Cộng tác viên và toàn thể khán giả, thính giả và độc giả Thông Tấn...

  Hot Topics