Truyền hình trực tiếp đêm diễn nguyện mừng tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

0
476

Truyền hình trực tiếp đêm diễn nguyện mừng tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

Trực tiếp Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Thanh Hóa

Giuse Nguyễn Đức Cường