More

  Thông báo của Đức Giám Quản Giuse Nguyễn Chí Linh về việc đón tiếp Đức Cha Tân Cử Giuse Nguyễn Đức Cường

  TOẢ GIÁM MỤC THANH HOÁ

  50 NGUYỄN TRƯỜNG Tộ ❖ PHƯỜNG TRƯỜNG THI ❖□THÀNH PHỐ THANH HOÁ ❖ VIETNAM
  Tél.: 0373 853 138 – 0912 395 558 ❖ e-mail: [email protected] ❖ Fax : 0373 713 599

  Thanh hoá, ngày 06/06/2018

  Thiệp mời lễ tấn phong Cha GIUSE Nguyễn Đức Cường

  Video lễ tấn phong Cha GIUSE Nguyễn Đức Cường

  THÔNG BÁO

  • Đức Cha Tân cử Giuse Nguyễn đức Cường sẽ đáp xuống phi trường
  Thọ Xuân lúc 15:30 ngày thứ năm 14/06/2018.

  • Sau lễ truyền chức Linh mục buổi sáng, các cha Thanh hoá ở lại TGM
  (bắt buộc) để tham dự nghi lễ tiếp đón Đức cha mới như sau :

  HỒI I: TAI PHI TRƯỜNG

  1. Cha Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ sẽ dẫn đầu Phải đoàn giáo phận đón
  tại phi trường. Đoàn xe do Cha Hạt Trưởng Chính Toà Giuse Nguyễn văn
  Bình điều động. Cha nào muốn nhập đoàn, xin liên hệ với ngài. Tất cả
  các cha mặc áo vét, áo sơ mi đen có cổ côn trắng.

  2. Để nói lên sự trân trọng đối với đấng Tân Bản Quyền ngay từ đầu, xin
  các cha thu xếp có mặt tại nhà thờ chính toà lúc 16g30 để cùng với các
  thành phần Dân Chúa nghênh đón Đức Cha mới.

  HỒI II : TAI NHÀ THỞ CHÍNH TOÀ

  1. Thành phần hiện diện : Đức Giám quản, Linh mục đoàn (các cha mặc áo
  vét, sơ mi đen và cổ trắng), Chủng viện Lê Bảo Tịnh (các thầy mặc áo
  dòng), Dòng MTGTH (tu phục), Dòng st Paul (tu phục), giáo xứ và các
  giáo họ chính toà, các giáo xứ phụ cận (Sầm SOTI, Đại Tiền, Trinh Hà).

  2. Đoàn rước về đến chính toà, tiến vào trong nhà thờ tiến hành thủ tục
  chào mừng. Các cha phó chính toà điều động.

  HỒI III : TAI TOÀ GIÁM MUC

  1. Sau nghi thức chào mừng tại ch toà, ĐC mới về phòng ngài tại TGM.

  2. 18g30 : ĐC ngỏ lời và dùng com với các cha tại nhà com TGM.

  3. Sau bữa ăn các cha có thể về…

  + Giuse Nguyễn chí Linh
  Tổng Giám mục giáo tỉnh Huế
  Giám quản Tông toà Giáo phận Thanh hoá

  XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO TRANG sử MỚI CỦA GIÁO PHẬN THANH HOÁ

  Hot Topics

  Related Articles