More

  Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

  Thiệp mời tham dự lễ giỗ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

  Thiệp Mời Trong tâm tình tri ân và tưởng nhớ Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc kính yêu của tất cả chúng ta, Toà Tổng...

  Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

  Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà Cha trên Trời, do Đức cha Giám quản...

  Hình ảnh: Thánh lễ an táng Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Nguồn: tgpsg Tiểu sử Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc 11/11/1944: Sinh tại Đà Lạt 1956-1963: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn 1963-1964: Học...

  Thánh lễ an táng Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  “Đối thoại cứu độ, đó là lý tưởng mà Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (ĐTGM Phaolô) đã chọn và sống trong suốt đời...

  Nghẹn ngào giây phút tiễn biệt Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Vài nét tiểu sử của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc: – Sinh ngày 11.11.1944 tại Đà Lạt – Thụ phong Linh mục : 17.12.1970 tại...

  Hot Topics