More

  Cha Phaolô Trần Hữu Phúc

  Video: Thánh Lễ An Táng Cha Cố PhaoLô Trần Hữu Phúc

  Cha Phaolô Trần Hữu Phúc, sinh ngày 10.7.1955, tại Nghệ An. Ngày 13.7.1955, ngài được rửa tội tại giáo xứ Phi Lộc, giáo phận...

  Nghi Thức Tiễn Biệt Cha Cố Phaolô Trần Hữu Phúc

  Hình ảnh thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc Video: Thánh Lễ An Táng Cha Cố PhaoLô Trần Hữu Phúc

  Hình ảnh thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc 11.4.2018

  Cha Phaolô Trần Hữu Phúc, sinh ngày 10.7.1955, tại Nghệ An. Ngày 13.7.1955, ngài được rửa tội tại giáo xứ Phi Lộc, giáo phận...

  Cáo Phó: Cha Phaolô Trần Hữu Phúc

  Cha Phaolô Trần Hữu Phúc - Chánh xứ giáo xứ Bình Nguyên - đã về nhà Chúa vào lúc 2g00 chiều Chúa Nhật ngày...

  Hot Topics