More

  Cáo Phó: Cha Phaolô Trần Hữu Phúc

  Cha Phaolô Trần Hữu Phúc – Chánh xứ giáo xứ Bình Nguyên – đã về nhà Chúa vào lúc 2g00 chiều Chúa Nhật ngày 08/4/2018, hưởng thọ 63 tuổi. Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 9g00 sáng thứ Hai ngày 09/4/2018, tại nhà xứ giáo xứ Bình Nguyên, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự.

  CÁO PHÓ

  LINH MỤC PHAOLÔ TRẦN HỮU PHÚC

  TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG
  104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường
  TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
  ĐT: 0274 3835968 – Fax. 0274 3855343
  Số: 14/TGM    
  Phú Cường, ngày 08 tháng 4 năm 2018
  Kính gửi:    – Quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ;
                     – và anh chị em giáo dân giáo phận Phú Cường.
             
      Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo:    Cha Phaolô Trần Hữu Phúc – Chánh xứ giáo xứ Bình Nguyên – đã về nhà Chúa vào lúc 2g00 chiều Chúa Nhật ngày 08/4/2018, hưởng thọ 63 tuổi. 
      Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 9g00 sáng thứ Hai ngày 09/4/2018, tại nhà xứ giáo xứ Bình Nguyên, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự.
      Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 9g30 sáng thứ Tư ngày 11/4/2018, tại nhà thờ giáo xứ Bình Nguyên, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế.
      Sau Thánh lễ, cha Phaolô Trần Hữu Phúc được an táng tại đất thánh linh mục giáo phận (trong khuôn viên đất thánh giáo xứ Bến Sắn).

      Cha Phaolô Trần Hữu Phúc, sinh ngày 10.7.1955, tại Nghệ An.
      Chịu chức linh mục ngày 04.4.1991, tại nhà thờ Chánh Toà Phú Cường.
      Từ khi chịu chức linh mục, cha Phaolô Trần Hữu Phúc đã phục vụ tại:

            – Giáo xứ Tây Ninh           : từ năm 1991 đến năm 1997,
            – Giáo xứ Phước Minh     : từ năm 1997 đến năm 2010,
            – Giáo xứ Suối Đá            : từ năm 1997 đến năm 2004,
            – Giáo xứ Bình Nguyên    : từ năm 2010 đến 08.4.2018 (khi qua đời).

      Kính xin:
            – Mỗi cha dâng 02 thánh lễ;
            – Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng;
            – Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân Côi.
              để cầu nguyện cho linh hồn cha Phaolô Trần Hữu Phúc được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.

  TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN
  (đã ký)LM. Simon Nguyễn Văn Thu

   

  TIỂU SỬ

  LINH MỤC PHAOLÔ TRẦN HỮU PHÚC

      Cha Phaolô Trần Hữu Phúc, sinh ngày 10.7.1955, tại Nghệ An.
      Ngày 13.7.1955, ngài được rửa tội tại giáo xứ Phi Lộc, giáo phận Vinh.
      Năm 1976, ngài vào tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Phú Cường.
      Ngày 04.4.1991, ngài được thụ phong linh mục tại nhà thờ Chánh Toà Phú Cường, do Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên phong chức.* Sau khi chịu chức linh mục, cha Phaolô Trần Hữu Phúc đã đảm nhiệm:
      – Phó xứ giáo xứ Tây Ninh               : từ năm 1991 đến năm 1997,
      – Chánh xứ giáo xứ Phước Minh     : từ năm 1997 đến năm 2010,
      – Đặc trách giáo xứ Suối Đá            : từ năm 1997 đến năm 2004,
      – Chánh xứ giáo xứ Bình Nguyên    : từ năm 2010 đến 08.4.2018 (khi qua đời).

      Vào lúc 2g00 chiều Chúa Nhật ngày 08/4/2018, cha Phaolô Trần Hữu Phúc đã qua đời tại nhà xứ giáo xứ Bình Nguyên, hưởng thọ 63 tuổi.
      Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 9g00 sáng thứ Hai ngày 09/4/2018, tại nhà xứ giáo xứ Bình Nguyên, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự.
      Thánh lễ an táng được cử hành lúc 9g30 sáng thứ Tư ngày 11/4/2018, tại nhà thờ giáo xứ Bình Nguyên, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế.
      Sau Thánh lễ, cha Phaolô Trần Hữu Phúc được an táng tại đất thánh linh mục giáo phận (trong khuôn viên đất thánh giáo xứ Bến Sắn).

  Hot Topics

  Related Articles