Video: Thánh Lễ An Táng Cha Cố PhaoLô Trần Hữu Phúc

0
130

Cha Phaolô Trần Hữu Phúc, sinh ngày 10.7.1955, tại Nghệ An.
Ngày 13.7.1955, ngài được rửa tội tại giáo xứ Phi Lộc, giáo phận Vinh.
Năm 1976, ngài vào tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Phú Cường.
Ngày 04.4.1991, ngài được thụ phong linh mục tại nhà thờ Chánh Toà Phú Cường, do Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên phong chức.* Sau khi chịu chức linh mục, cha Phaolô Trần Hữu Phúc đã đảm nhiệm:
– Phó xứ giáo xứ Tây Ninh : từ năm 1991 đến năm 1997,
– Chánh xứ giáo xứ Phước Minh : từ năm 1997 đến năm 2010,
– Đặc trách giáo xứ Suối Đá : từ năm 1997 đến năm 2004,
– Chánh xứ giáo xứ Bình Nguyên : từ năm 2010 đến 08.4.2018 (khi qua đời).