Trực tiếp Thánh lễ Khai mạc Đại hội Khôi Bình Á Châu

Lịch Công Giáo Năm 2021