Trực tiếp Thánh lễ Hạ Giải nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu

Thánh lễ Hạ Giải nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu

tạm hoãn

Chiêm Ngưỡng Vẻ Đẹp cổ kính Nhà Thờ Trên 130 Tuổi – Bùi Chu

Thêm lời cầu nguyện từ cộng đoàn cho việc tái thiết thánh đường mới được diễn ra suân sẻ và hoàn thành trong bình an tốt đẹp.

Hạ Giải nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu

<