Vào lúc 19g30 ngày 12-11-2018 tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn với sự tham dự của thầy Ghislain từ Taizé (Pháp) sẽ diễn ra buổi cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn TAIZÉ với chủ đề Quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Do nhóm Nhóm Cầu Nguyện Mạc Ty Nho phụ trách.

<