Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh Lễ truyền Chức Phó tế & Linh Mục Lạng Sơn – Cao BằngThánh Lễ truyền Chức Phó tế & Linh Mục Lạng Sơn - Cao Bằng