Thánh lễ Truyền chức Linh Mục giáo phận Ban Mê Thuột 2019

Trong niềm vui Giáng Sinh kéo dài, Giáo phận Ban Mê Thuột vui mừng đón nhận hồng ân Thiên Chúa trao ban: 02 Thầy phó tế được lãnh nhận thiên chức Linh mục:

1- Giuse Phạm Văn Thưởng, chủng sinh khóa 11 Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Quê quán: Giáo xứ Thánh Thể – hiện giúp Giáo xứ Kim Phát.
2- Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ, Đại chủng viện Thánh Giá, Roma. Quê quán: Giáo xứ Vinh Hòa – hiện giúp Chủng viện Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

 

<